Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1992, ff. 62r-75v
Taal
Middelnederlands

Het spel van den Propheet Eliseus

ende over de Melaetsheijt van Naman van Sirien

(anoniem) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 62r-75v = Propheet Eliseus ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 5]

 

Auteur

 

Een anonieme rederijker.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1268 verzen/regels in de edtie-1992) bleef bewaard in Boek B uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Goossen ten Berch rond 1600 en dateren dus manifest van vóór die datum [vergelijk ed. 1992: 7].

 

Inhoud

 

Zie hiervoor C.G.N. de Vooys, “Rederijkersspelen in het archief van ‘Trou Moet Blijcken’”, in: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, jg. 47 (1928), p. 180 e.v.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 13 mei 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram