Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
Dirk Coigneau en Werner Waterschoot (eds.), "Refereynen Gent 1539", V.Z.W. Comité van de Gentse Rederijkers, Gent, 2000
Taal
Middelnederlands

Refereynen Gent 1539 (anoniem) 1539

[Facsimile-editie: Dirk Coigneau en Werner Waterschoot (eds.), Refereynen Gent 1539. V.Z.W. Comité van de Gentse Rederijkers, Gent, 2000 = Refereynen Gent 1539 ed. 2000]

[NK 1785 / Coigneau G]

 

Genre

 

Een gedrukte bundel rederijkersrefreinen.

 

Auteur

 

De factors van de negentien deelnemende Vlaamse en Brabantse rederijkerskamers.

 

Situering / datering

 

Het boekje dat hier op ware grootte in facsimile wordt uitgegeven naar het exemplaar dat berust in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit van Gent (signatuur G 179), bundelt de gedichten die op het refreinfeest te Gent op 20 april 1539 door negentien rederijkerskamers werden voorgedragen. Net zoals de spelen van de Gentse toneelwedstrijd in juni 1539, werden deze refreinen datzelfde jaar nog gedrukt door Joos Lambrecht te Gent. Voor de andere bewaarde exemplaren en voor de zestiende-eeuwse herdrukken, zie Coigneau I 1980: 132.

 

Inhoud / thematiek

 

De bundel bevat drie afdelingen met respectievelijk vroede, zotte en amoureuze refreinen. De vraag waarop de vroede refreinen een antwoord dienden te formuleren was: Wat dier ter waerelt meest fortse verwint. De vraag voor de zotte refreinen was: Wat volck ter waerelt meest zotheyt tooght. Voor de amoureuze refreinen moest de stok luiden: Och moghticse spreken, ic ware ghepaeyt (zie voor dit alles de originele titelpagina in de facsimile-editie). Over de religieuze gezindheid van de auteurs van deze refreinen valt niets algemeens te zeggen. Sommige refreinen ademen hier en daar een reformatorische geest, maar de meeste blijven wat gezindheid betreft in het vage, of zijn gewoonweg orthodox-katholiek [Coigneau I 1980: 133].

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier gedrukte rederijkersrefreinen.

 

Profaan / religieus?

 

Een mengeling van beide.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • Coigneau I 1980: Dirk Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers – Deel I. Secretariaat van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1980, pp. 129-138.

 

[explicit 13 augustus 2004]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram