Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1516
Moderne editie
Rob Resoort (ed.), "Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien", Muiderberg, 1980
Taal
Middelnederlands

Robrecht de duuvele (anoniem) 1516

[Teksteditie: Rob Resoort (ed.), Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien. Populaire Literatuur – nr. 2, Dick Coutinho, Muiderberg, 1980 = Robrecht de duuele ed. 1980]

[Debaene p. 231]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een gedrukte prozaroman [vergelijk Resoort 1978: 550-551].

 

Situering / datering

 

Van het verhaal van het ‘duivelskind’ Robrecht dat zich na een leven van misdaad en geweld bekeert en zich bij wijze van penitentie als een ‘zot’ begint te gedragen gedurende een bepaalde periode, waren in de Middeleeuwen verschillende (vooral Latijnse en Franse) versies bekend [ed. 1980: 16-25]. De versie die in 1516 als gedrukte prozaroman werd uitgegeven door Michiel van Hoochstraten, gaat terug op een Franse prozaversie, de Vie du terrible Robert le diable (drukken: Lyon 1496, Parijs 1497, Parijs 1497) [ed. 1980: 21-22 / 25]. Het enige bekende exemplaar van de Middelnederlandse druk bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Wroclaw (Polen) [ed. 1980: 64].

 

Inhoud

 

Zie hiervoor ed. 1980: 8-9 en Resoort 1978: 549-550.

 

Thematiek

 

De boodschap is duidelijk stichtelijk: zelfs al zijn je zonden nog zo groot, als je berouw hebt en penitentie ondergaat, kunnen zij altijd vergeven worden [ed. 1980: 62-63]. Niet de duivel, maar God heeft steeds het laatste woord [Coigneau 1982: 267].

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een gedrukte prozaroman.

 

Profaan / religieus?

 

Een mengeling van religieuze en profane elementen. De religieuze boodschap is echter het belangrijkst, de profane elementen zijn bedoeld om de boodschap te verpakken in een aantrekkelijke vorm [ed. 1980: 63].

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • Resoort 1978: R.J. Resoort, “Lering of vermaak? Robrecht de duyvel als prozaroman”, in: Spektator, jg. 7, nr. 9-10 (mei-juni 1978), pp. 549-561.
  • Coigneau 1982: Dirk Coigneau, in: Spiegel der Letteren, jg. 24 (1982), nr. 3-4, pp. 264-269 [recensie van de editie-1980].

 

[explicit 5 juli 1994]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram