Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1549
Moderne editie
G.G. Kloeke (ed.), "Uitgave van 'Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia', (in Franse en Vlaamse taal) in 1549 ten Antwerpen verschenen", Assen, 1962
Taal
Frans-Middelnederlands

Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia (Hans de Laet) 1549

[Teksteditie: G.G. Kloeke (ed.), Uitgave van “Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia”, (in Franse en Vlaamse taal) in 1549 te Antwerpen verschenen. Taalkundige Bijdragen van Noord en Zuid – deel XIII, Van Gorcum & Comp. N.V. – Dr. H.J. Prakke & H.M.G. Prakke, Assen, 1962 = Seer schoone spreeckwoorden ed. 1962]

 

Auteur

 

Hans de Laet (de drukker)?

 

Genre

 

Een zestiende-eeuwse Frans-Middelnederlands spreekwoordenverzameling. De volledige titel luidt: Seer schoone spreeckwoorden / oft pruerbia in franchoys ende duytsch / om wijselijck te leeren spreken ende antwoorden / voor die ionghers ende eenen yegelijcken so wel in franchoys als in duytsch.

 

Situering / datering

 

Het betreft hier een spreekwoordenverzameling die in 1549 in Antwerpen gedrukt werd door Hans de Laet.

 

Inhoud / thematiek

 

906 alfabetisch gerangschikte Franse spreekwoorden en zegswijzen die telkens gevolgd worden door een Nederlandse vertaling.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

Profaan.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • C. Kruyskamp, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 79 (1962), afl. 1, pp. 66-67 [recensie van de editie-1962].

 

[explicit 23 augustus 1997]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram