Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1455
Moderne editie
W.H. Beuken (ed.), "Die Eerste Bliscap van Maria en Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen - Ingeleid en van aantekeningen voorzien", Culemborg, 1978 (2), pp. 142-213
Taal
Middelnederlands

Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen (anoniem) 1455

[Teksteditie: W.H. Beuken (ed.), Die Eerste Bliscap van Maria en Die Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen – Ingeleid en van aantekeningen voorzien. Teksten en Studies uit de Nederlandse Letterkunde, Tjeen Willink/Noorduijn, Culemborg, 1978 (2), pp. 142-213 = Sevenste Bliscap van Onser Vrouwen ed. 1978]

[Hummelen addenda 0 D 1]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven Brusselse rederijker. Hoogstwaarschijnlijk dezelfde auteur die de Eerste Bliscap van Maria schreef [ed. 1978: 48-50, Kuiper/Resoort 1995: 130].

 

Genre

 

Een mysteriespel (= de dramatisering van een geloofsmysterie) [ed. 1978: 10, Kuiper/Resoort 1995: 128].

 

Situering / datering

 

Dit toneelwerk (1733 verzen) bleef bewaard in een handschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, ms. II 478) dat waarschijnlijk circa 1455 (over)geschreven werd [ed. 1978: 18-19, Kuiper/Resoort 1995: 129]. Na vers 1515 ontbreekt in het handschrift helaas een katern: ongeveer 350 verzen gingen op die manier verloren. Het spel werd voor de eerste keer opgevoerd te Brussel in 1455 en werd hoogstwaarschijnlijk kort daarvoor geschreven [Vergelijk Stein 1991a]. Zie voor de verdere situering Eerste Bliscap van Maria ed. 1978.

 

Inhoud

 

Het hoofdonderwerp is de dood en de hemelvaart van Maria. Zie voor een samenvatting van de inhoud Van Mierlo II 1940: 229-230.

 

Thematiek

 

Manifest stichtelijk van aard en aansluitend bij de Mariaverering in de stad Brussel.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Vergelijk bij Eerste Bliscap van Maria ed. 1978. Verband met Brussel.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus van aard.

 

Geraadpleegde literatuur

 

  • Van Mierlo II 1940: J. Van Mierlo, Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden – Deel II: De Middelnederlandsche Letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance. Standaard Boekhandel-Teulings’ Uitgeversmij., Antwerpen-Brussel-’s-Hertogenbosch, 1940.
  • Stein 1991a: R. Stein, “Nogmaals de datering van de Bliscapen van Maria”, in: Spiegel der Letteren, jg. 33 (1991), nr. 1-2, pp. 73-78.
  • Kuiper/Resoort 1995: Willem Kuiper en Rob Resoort, Maria op de markt – Middeleeuws toneel in Brussel. Griffioen-reeks, Em. Querido’s Uitgeverij, Amsterdam, 1995.

 

[explicit 2 januari 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram