Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1992, ff. 1r-14v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen van sincte Paulus bekeringe (anoniem) XVIB

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 1r-14v = Sincte Paulus bekeringe ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 1]

 

Auteur

 

Een anoniem gebleven rederijker.

 

Genre

 

Een apostelspel (vergelijk Bekeeringe Pauli ed. 1953).

 

Situering / datering

 

Dit spel (1364 verzen/regels in de editie-1992) bleef bewaard in Boek B uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten (in 1600 gekopieerd door Goossen ten Berch). Het is een bewerking van De bekeeringe Pauli, dat zelf circa 1550 geschreven werd (vergelijk Bekeeringe Pauli ed. 1953). Sincte Paulus bekeringe moet dus ergens in de tweede helft van de zestiende eeuw geschreven zijn [Bekeeringe Pauli ed. 1953: 33-34].

 

Inhoud

 

De bekering van de apostel Saulus / Paulus.

 

Thematiek

 

Vergelijk hiervoor Bekeeringe Pauli ed. 1953.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Religieus.

 

[explicit 1 augustus 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram