Jheronimus Bosch Art Center
Datering
Circa 1275
Moderne editie
P. Maximilianus O.F.M. Cap. (ed.), "Sint Franciscus Leven van Jacob van Maerlant, uitgegeven, ingeleid en toegelicht", Deel I, Zwolle, 1954
Taal
Middelnederlands

Sinte Franciscus Leven (Jacob van Maerlant) circa 1275

[Teksteditie: P. Maximilianus O.F.M. Cap. (ed.), Sinte Franciscus Leven van Jacob van Maerlant, uitgegeven, ingeleid en toegelicht. Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden – nr. 7, Deel I, Zwolle, 1954 = Sinte Franciscus Leven I ed. 1954]

 

Auteur

 

Jacob van Maerlant. Noemt zichzelf ‘Jacop van Merlant’ in vers 74 [ed. 1954: 37].

 

Genre

 

Een berijmd Middelnederlands heiligenleven.

 

Situering / datering

 

Sinte Franciscus Leven (10.545 verzen) bleef bewaard in handschriftvorm: Leiden, Universiteitsbibliotheek, B P L 101 [ed. 1954: 9]. Dit handschrift dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de veertiende eeuw, de taal is Vlaams [ed. 1954: 11]. Maerlant schreef deze tekst circa 1275 [vergelijk Van Oostrom 1996a] en is een vertaling van Bonaventura’s Legenda Major [ed. 1954: 14].

 

Inhoud / thematiek

 

Een uitgebreide biografie van de H. Franciscus van Assisi, gedrenkt in een toon van beate bewondering. Franciscus overleed in 1226.

 

Receptie

 

Maerlant vertaalde Bonaventura op verzoek van een franciscanenklooster in Utrecht. Primair gaat het hier dus duidelijk om kloosterliteratuur. Er bestonden overigens relaties tussen de franciscanenkloosters van Utrecht en Brugge [ed. 1954: 14-15].

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Persoonlijke aantekeningen

 

Ik heb deze meer dan 10.000 verzen met veel moeite doorworsteld. Dit Franciscus-leven is ontzettend saai geschreven en de taal is vaak moeilijk te begrijpen (slechte kopiist?). Duidelijk is in elk geval dat het hier niet gaat om een meesterwerk van de Middelnederlandse literatuur. Maerlant mag dan al de eerste geweest zijn om het leven van Franciscus in een Europese volkstaal te bewerken.

 

Geraadpleegde lectuur

 

  • Van Oostrom 1996a: Frits van Oostrom, Maerlants wereld. Amsterdam, 1996.

 

[explicit 3 juni 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram