Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB?
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 2: Boek B - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1992, ff. 101v-118v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen genaempt verlaten kennisse

(anoniem) XVIB?

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 2: Boek B – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1992, ff. 101v-118v = Verlaten Kennisse ed. 1992]

[Hummelen 1 OB 8]

 

Auteur

 

Een anonieme rederijker.

 

Genre

 

Een zinnenspel.

 

Situering / datering

 

Dit spel (1586 verzen/regels in de editie-1992) bleef bewaard in Boek B uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Goossen ten Berch rond 1600 en dateren dus van vóór dat jaartal [vergelijk ed. 1992: 7]. Volgens een aantekening op folio 118v werd dit spel opgevoerd te Haarlem op 24 juni 1601.

 

Inhoud

 

De sinnekes Weijger Geest, Verdaijt Sinneken en Versteent Hert zetten Verlaten Kennisse ertoe aan onkuisheid te bedrijven met de hoer Verblintheijt in Sonden. ’s Morgens manen de wachter Godlijcke Waerschouwinge en Deuchdlijck Vermaen hem aan zich te bekeren. Goods Stemme laat Verlaten Kennisse afstraffen door Eijgen Schult en Leetwesen, twee straatrovers, waarna de hoofdpersoon zich met de hulp van Schriftuerlijcke Troost op het goede pad des geloofs begeeft.

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. Dit spel is weer van het type ‘zondig hoofdpersonage eerst onder de invloed van sinnekes-’tegenstanders’ / daarna door ‘helpers’ berouwvol op het rechte pad gebracht’.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext. Dit alles wijst op stadsliteratuut. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

[explicit 24 mei 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram