Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1540
Moderne editie
W.L. Braekman (ed.), "De Verloren Sone - Een volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1540", Brugge, 1985
Taal
Middelnederlands

De Verloren Sone (anoniem) 1540

[Teksteditie: W.L. Braekman (ed.), De Verloren Sone – Een volksboek, naar het unieke exemplaar van de Antwerpse druk van Willem Vorsterman uit 1540, met toelating van de British Library, bezorgd en ingeleid. Uitgeverij Marc Van de Wiele, Brugge, 1985 = Verloren Sone ed. 1985]

[NK 1909] [Debaene pp. 275-276]

 

Auteur

 

Anoniem.

 

Genre

 

Een gedrukt volksboek, meer bepaald een dramatisch gedicht waarin de gedramatiseerde verspassages afwisselen met verhalend proza [ed. 1985: 11].

 

Situering / datering

 

De Verloren Sone werd gedrukt in 1540 te Antwerpen door Willem Vorsterman (uniek exemplaar: British Library) [ed. 1985: 17]. Het is een sterk ingekorte bewerking van een Franse gedrukt moralité van circa 1535-40 (geen exemplaar bekend, wel één exemplaar van een ietwat latere, Parijse druk zonder jaartal: Aix-en-Provence, Bibliothèque Méjanes). Deze Franse moraliteit gaat naar eigen zeggen terug op een Latijns origineel [ed. 1985: 11-16]. Van De Verloren Sone zijn nog latere Nederlandse drukken bekend uit 1641, 1655 en uit het begin van de achttiende eeuw [ed. 1985: 17].

 

Inhoud

 

Een bewerking van de parabel van de Verloren Zoon (Lucas 15, 11-32). Zie voor een samenvatting ed. 1985: 18-19.

 

Thematiek

 

Het accent ligt op de stichtelijke moraal van het geheel: ook de grootste zondaars kunnen rekenen op Gods barmhartigheid, op voorwaarde dat ze oprecht berouw vertonen.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een zestiende-eeuwse, Antwerpse druk. Verband met Antwerpen.

 

Profaan / religieus?

 

In de eerste plaats stichtelijk-religieus van aard, met lichte profane inslag (zie onder meer het losbandig leven van de Verloren Zoon).

 

Recensies van de editie-1985

 

  • Werner Waterschoot, in: Spiegel der Letteren, jg. 28 (1986), nr. 4, pp. 279-282.

 

[explicit 31 oktober 1994]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram