Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVI?
Moderne editie
N. van der Laan (ed.), "Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief uitgegeven", 's-Gravenhage, 1932, pp. 1-42
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen vanden Voorleden Tijt (Michiel Reygersz.) XVI?

[Teksteditie: N. van der Laan (ed.), Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche Gemeentearchief uitgegeven. Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1932, pp. 1-42 = Voorleden Tijt ed. 1932]

[Hummelen 1 P 4]

 

Auteur

 

Auteur of bewerker was Michiel Reygersz. (zinspreuk: ‘Meest Godt Vreest’), die wellicht lid was van de rederijkerskamer tGoutsbloemken te Gouda [ed. 1932: XII-XIII].

 

Genre

 

Volgens het oorspronkelijke opschrift een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit spel (651 verzen) bleef bewaard in een handschrift met rederijkersspelen, de zogenaamde Verzameling-Van der Morsch (Leiden, Gemeentearchief, Ms. nr. 72421, ff. 85r-100v). Dit handschrift heeft in de zeventiende eeuw toebehoord aan Pieter Cornelisz. van der Morsch, stadsbode en rederijkers, lid van De Witte Acoleijen te Leiden. Het handschrift dateert uit het begin van de zeventiende eeuw, de erin voorkomende stukken gaan wellicht nog terug op de zestiende eeuw [ed. 1932: XI].

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1932: XII.

 

Thematiek

 

De algemene welvaart is het slachtoffer geworden van winstbejag, bedrog in de handel en verkwisting tijdens de voortdurende oorlog, en deze laatste is dan weer het gevolg van het zondige gedrag van de mensheid die ondankbaar is tegenover God [ed. 1932: XI-XII]. Zie voor een explicitering van dit laatste vooral de verzen 559-567.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft een rederijkersspel van een Goudse rederijker dat bewaard bleef in een Leidse rederijkerscontext. Verband met Gouda en Leiden.

 

Profaan / religieus?

 

Toch wel overwegend stichtelijk van aard (de economische crisis en de oorlog zijn een gevolg van zondig gedrag).

 

[explicit 2 juli 1996]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram