Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1523
Moderne editie
J.W. Muller en L. Scharpé (eds.), "Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven", Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden, [1898]-1920, pp. 145-165
Taal
Middelnederlands

Tspel vanden Wellecomme vanden Predicaren

jnt capyttele provinciael

(Cornelis Everaert) 1523

[Teksteditie: J.W. Muller en L. Scharpé (eds.), Spelen van Cornelis Everaert, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden met inleiding en aanteekeningen uitgegeven. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill, Leiden, [1898]-1920, pp. 145-165 = Wellecomme van den predicaren ed. 1920]

[Teksteditie: W.N.M. Hüsken (ed.), De Spelen van Cornelis Everaert – Opnieuw uitgegeven, van inleidingen, annotaties en woordverklaringen voorzien. Deel I, Verloren, Hilversum, 2005, pp. 321-362 = Wellecomme van den predicaren ed. 2005]

[Hummelen 1 B 10]

 

Auteur

 

De Brugse rederijker Cornelis Everaert (ca. 1480-1556). Vergelijk ook bij Maria Hoedeken ed. 1920.

 

Genre

 

Een allegorisch rederijkersspel.

 

Situering / datering

 

Dit stuk (612 verzen in de editie-1920) is één van de 35 toneelteksten die bewaard bleven in een autograaf-verzamelhandschrift (Brussel, Koninklijke Bibliotheek, sign. Hs. 19.036). De originele inhoudstafel vermeldt als ontstaansdatum slechts ‘15’, maar men weet dat het spel werd geschreven en opgevoerd in 1523 ter gelegenheid van een provinciaal kapittel van de dominicanen (predikheren) van de provincie Germania Inferior in hun klooster te Brugge in september van dat jaar (vergelijk ed. 1920: 578 en ed. 2005: 321-324).

 

Inhoud / Thematiek

 

Dit spel getuigt manifest van de nauwe relatie tussen de stad Brugge, meer bepaald de Brugse rederijkers, en de plaatselijk blijkbaar sterk vertegenwoordigde dominicanenorde. Het stuk poogt op allerlei manieren een goed contact te bewerkstelligen tussen de dominicanen en de stad Brugge, ofschoon via de monden van twee sinnekes ook kritiek op de geestelijke orde geuit wordt. Deze kritiek wordt echter in het spel zelf snel afgedaan als lasterpraat en ketterij.

Zie voor een uitgebreidere samenvatting van de inhoud ed. 1920: 578-579 en ed. 2005: 324-326.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Vergelijk bij thematiek. Verder betreft het hier een rederijkersspel, geschreven door een Brugse rederijker in naam van twee Brugse rederijkerskamers (de H. Geest en de Drie Sanctinnen). Verband met Brugge.

 

Profaan / religieus?

 

Het onderwerp van het spel (de stad Brugge verwelkomt de dominicanen) is in de eerste plaats religieus. Profane elementen zijn de kritiek van de twee sinnekes en de verwijzingen naar het verval van Brugge.

 

[explicit 29 december 1993 / 15 september 2016]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram