Jheronimus Bosch Art Center
Datering
XVIB
Moderne editie
W.N.M. Hüsken e.a. (eds.), "Trou Moet Blijcken - Deel 4: Boek D - Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer 'de Pellicanisten'", Assen, 1994, ff. 117v-133v
Taal
Middelnederlands

Een spel van sinnen hoe dat die Werlt haer versufte maeltijt gheeft

ende nae van den Dach des Heeren vernielt wert

(Lauris Jansz.) XVIB

[Diplomatische teksteditie: W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers en F.A.M. Schaars m.m.v. M.R. Hagendoorn en J.P.G. Heersche (eds.), Trou Moet Blijcken – Deel 4: Boek D – Bronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’. Uitgeverij Quarto, Assen, 1994, ff. 117v-133v = Werlts versufte maeltijt ed. 1994]

[Hummelen 1 OD 8]

 

Auteur

 

Lauris Jansz., factor van de Haarlemse rederijkerskamer Liefd Boven Al.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit spel (1517 verzen/regels in de editie-1994) bleef bewaard in Boek D uit het archief van de Haarlemse rederijkerskamer De Pellicanisten. De teksten in dit boek werden gekopieerd door Adriaen Lourisz. Lepel. Volgens een aantekening op folio 181v werd het boek voltooid op 6 september 1598. De erin aanwezige teksten dateren dus van vóór die datum.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting: R. Pennink, “De rederijker Louris Jansz.”, in: Oud Holland, jg. 30 (1912), pp. 201-214 (meer bepaald 208 e.v.).

 

Thematiek

 

Stichtelijk-religieus. De dwaze wereld wordt geregeerd door zondigheid en wordt daarvoor bij het Laatste Oordeel gestraft.

 

Receptie

 

Het betreft hier een rederijkersstuk dat bewaard bleef in een rederijkerscontext en geschreven werd door de factor van een Haarlemse rederijkerskamer. Dit alles wijst op stadsliteratuur. Verband met Haarlem.

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus.

 

Persoonlijke aantekeningen

 

Qua thematiek vertoont dit spel een sterk Boschiaans karakter.

 

[explicit 5 oktober 1999]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram