Jheronimus Bosch Art Center
Datering
1539
Moderne editie
B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), "De Gentse Spelen van 1539 - Uitgegeven en toegelicht", twee delen, 's-Gravenhage, 1982, pp. 596-621
Taal
Middelnederlands

Winoksbergen: spel van sinne in Gent 1539 (anoniem) 1539

[Teksteditie: B.H. Erné en L.M. van Dis (eds.), De Gentse Spelen van 1539 – Uitgegeven en toegelicht. Twee delen, Nijhoffs Nederlandse Klassieken, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 596-621 = Winoksbergen: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982]

[Oudere tekstedite: L.M. van Dis en B.H. Erné (eds.), De Spelen van Zinne vertoond op het Landjuweel te Gent van 12-23 Juni 1539. J.B. Wolters-De Sikkel, Groningen-Batavia-Antwerpen, 1939, pp. 326-343 = Winoksbergen: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1939]

[Hummelen 3 B 18] [NK 1926]

 

Auteur

 

Anoniem. Wellicht dezelfde man die Tielt: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982 schreef. De factor van de Tieltse rederijkerskamer De Rose of van de Winoksbergse rederijkerskamer De Royaerts of Baptisten in 1539? Vergelijk Tielt: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982: 237.

 

Genre

 

Een zinnenspel (allegorisch rederijkersspel).

 

Situering / datering

 

Dit stuk (508 verzen) is één van de 19 spelen die werden opgevoerd ter gelegenheid van het bekende Landjuweel te Gent in 1539. Vergelijk verder bij Leffinge: spel van sinne in Gent 1539 ed. 1982.

 

Inhoud

 

Zie voor een samenvatting ed. 1982: 239-240.

 

Thematiek

 

Volgens Erné was de auteur een orthodox-katholieke bijbels-humanist die onder invloed van Erasmus stond [ed. 1982: 241]. Drewes [1984] vermeldt het spel niet. Het antwoord op de wedstrijdvraag welc den mensche stervende meesten troost es luidt: Tbetrauwen dat v Christus en zynen gheest ghegheuen es.

 

Receptie

 

Stadsliteratuur. Het betreft hier een rederijkersspel van een rederijkerskamer uit Winoksbergen, gespeeld op het Gentse Landjuweel van 1539. Verband met Winoksbergen en Gent (en Tielt?).

 

Profaan / religieus?

 

Stichtelijk-religieus bedoeld.

 

Geraadpleegde literatuur

 

  • J.B. Drewes, “Interpretatie van de Gentse spelen van 1539 – Grenzen of onmacht van de filologie?”, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, deel 100 (1984), nr. 4, pp. 241-276.

 

[explicit 29 september 1995]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram