Jheronimus Bosch Art Center

Kunsthistoricus

Bernard M. Vermet (°Leiden, 1955) was conservator van het Noordbrabants Museum (’s-Hertogenbosch), en daarna initiator en co-ordinator van de Jheronimus Bosch-tentoonstelling van 2001 in Rotterdam. Door het uitvallen van de beoogde schrijver van de bijdrage over Bosch’ stijl, werd hij ook mede-auteur van de catalogus. Sindsdien houdt hij zich, voor wat Bosch betreft, bezig met het verdedigen van zijn ‘omkering’ van de tot 2001 algemeen aanvaarde chronologie binnen het aan Bosch toegeschreven oeuvre.

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram