Jheronimus Bosch Art Center
(+31) (0)73 612 68 90

Eric De Bruyn

Dr. Eric De Bruyn

Medioneerlandicus
Auteur
Eric De Bruyn (°Antwerpen, 1955) behaalde zijn doctorstitel aan de Katholieke Universiteit Brussel in juni 2000 met een proefschrift waarvan in 2001 een handelseditie verscheen onder de titel De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch – De symboliek van het Hooiwagen-drieluik en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten. Eric De Bruyn is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Jheronimus Bosch Art Center (’s-Hertogenbosch). Wie hem bezig wil zien in een documentaire over Bosch, uitgezonden op de Russische televisie (helaas alleen Russisch gesproken), volge deze link.  

Mijn recensies

Het onderdeel Recencies biedt de gebruiker een kritisch overzicht van in principe alle boeken en artikelen over Jheronimus Bosch die ooit gepubliceerd werden. Het is de bedoeling om Bosch-onderzoekers en Bosch-liefhebbers te helpen bij het vinden van informatie over Bosch en om hen een idee te geven van de inhoud van boeken of artikels wanneer deze geschreven zijn in een taal die zij niet beheersen. Omdat het aantal teksten dat reeds over Bosch geschreven werd, enorm is, zou het volgende een niet onaardig motto bij dit onderdeel kunnen vormen: Daarom, al wie bij het lezen van zulk een massa boeken niet ordelijk en methodisch tewerkgaat, zwerft als het ware rond in een donker woud en raakt het spoor van de goede weg bijster; hij is, zoals men zegt, altijd aan het bijleren maar verwerft nooit kennis. [Hugo van Sint-Victor, Didascalicon – De studio legendi, Boek 5, Hoofdstuk 5, 12de eeuw]

 

Bosch-literatuur

Aangezien er geen einde lijkt te komen aan de stroom van publicaties over Bosch, is dit onderdeel noodzakelijkerwijze voortdurend IN OPBOUW. Er zijn periodes dat er meer over Bosch geschreven wordt dan zelfs God binnen een redelijke tijdspanne zou kunnen lezen. Bovendien is het aantal boeken en artikelen dat in het verleden reeds verscheen, bijna onoverzienbaar. Walter S. Gibsons overzicht van de Bosch-literatuur tot 1983 (zie Gibson 1983) was een prachtig en bewonderenswaardig werk, maar het was haast onvermijdelijk dat er in zijn bibliografische krachttoer een aantal titels ontbraken. Natuurlijk weten en zien twee meer dan één, en tien weten en zien meer dan twee. Daarom verzoeken wij de gebruikers van deze site vriendelijk mogelijke leemtes (of desgevallend foutjes) in onze eigen bibliografie te signaleren.  

Noten

BELANGRIJKE NOOT: De ‘kritische opmerkingen’ van de in dit onderdeel aangeboden signalementen en recensies (meestal cursief weergegeven) vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur. Zij zijn niet bedoeld om personen aan te vallen, te vernederen of te kwetsen en zij suggereren niet dat de auteur het monopolie van de wijsheid bezit als het over Bosch gaat. Zij benaderen enkel de vaak ingewikkelde en verwarrende literatuur over Bosch vanuit één bepaald perspectief (namelijk dat van de auteur) en trachten zoveel mogelijk waardevolle argumenten te gebruiken. PRAKTISCHE NOOT: de alfabetische ordening van de eigennamen van auteurs in dit onderdeel houdt rekening met voorzetsels, voornaamwoorden en lidwoorden. Dit betekent dat bijvoorbeeld Van Dijck onder de letter V dient gezocht, niet onder de letter D.
search linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram