Jheronimus Bosch Art Center

The Collection of Francis I: Royal Treasures

Cox-Rearick 1995
Cox-Rearick, Janet
Genre: Non-fictie, kunstgeschiedenis
Aantal pagina's: 494
Uitgever: Fonds Mercator Paribas, Antwerpen
Uitgave datum: 1995
ISBN: 90-6153-346-5

Cox-Rearick 1995

 

The Collection of Francis I: Royal Treasures (Janet Cox-Rearick) 1995

[Fonds Mercator Paribas, Antwerpen, 1995, 494 blz.]

 

Volgens de koninklijke rekeningen kocht de Franse koning François I (1494-1547) in december 1529 negen Vlaamse schilderijen van de Antwerpse handelaar Jean Dubois, en l’un, les Fantosmes de sainct Anthoine [68]. Eén van deze schilderijen was dus een Antonius-temptatie. De inventaris van koninklijke schilderijen in het kasteel van Fontainebleau, opgesteld door d’Estrechy in 1692, vermeldt onder meer: La Tentation de saint Antoine peinte sur bois [128-129]. Volgens de auteur moet dit laatste schilderij een Bosch-compositie geweest zijn waarvan François I ook een wandtapijtversie bezat [68]. In een inventaris van 1542 (nr. 283) lezen we immers: (…) cinq pièces de tappiserie de diverses histoires d’or d’argent et soye des devys de Hieronyme. Voor de onderwerpen van deze wandtapijten verwijst Cox-Rearick naar Schneebalg-Perelman 1971: 263-264. Eén van deze onderwerpen was een Antonius-temptatie [367].

 

Op welke gronden Cox-Rearick de voorstellingen op het wandtapijt uit 1542 en op het paneel uit 1692 met elkaar gelijkstelt, blijft onduidelijk.

 

[explicit 10 februari 2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram