Jheronimus Bosch Art Center

Van den Vos Reynaerde - Het Comburgse handschrift

Janssens e.a. 1991
Janssens, Jozef e.a.
Genre: Non-fictie, kunstgeschiedenis
Aantal pagina's: 246
Uitgever: Davidsfonds, Leuven
Uitgave datum: 1991
ISBN: 90-6152-750-3

Janssens e.a. 1991

 

Van den Vos Reynaerde – Het Comburgse handschrift (Jozef Janssens, Rik Van Daele, Veerle Uyttersprot en Jo De Vos) 1991

[Davidsfonds, Leuven, 1991 (2de druk)]

 

Op pagina 196 van deze uitgave interpreteert Rik Van Daele de diabolische priesterfiguur op het middenpaneel van Bosch’ Verzoekingen van de H. Antonius-drieluik (Lissabon) als een vos: ‘Op de voorgrond, in het water staan drie geestelijken. De meest linkse is een vos die verwant is aan het type van de prekende vos. Zijn mantel is opengescheurd en zijn lichaam vertoont reeds tekenen van ontbinding’. Het onderschrift bij de begeleidende afbeelding luidt: ‘De vos (herkenbaar aan zijn spitse snuit) temidden van wanstaltige monsters als valse leermeester met gescheurde kleren en ontbindend lichaam, symbool van de zonde’.

 

Reacties

 

  • Jan Goosens, “De handschriften van de Reinaert”, in: Dietsche Warande & Belfort, jg. 137, nr. 4 (augustus 1992), pp. 487-497 (meer bepaald p. 492): ‘Dat de monnik uit de Verzoeking van Sint-Antonius van Jeroen Bosch in Lissabon een vos zou zijn, heeft mij niet overtuigd’.

 

[explicit]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram