Jheronimus Bosch Art Center

Hieronymus Bosch - New Insights Into His Life and Work

Koldeweij e.a. 2001
Koldeweij, Jos, Bernard Vermet en Barbera van kooij (red.)
Genre: Non-fictie, kunstgeschiedenis
Aantal pagina's: 216
Uitgever: Museum Boijmans Van Beuningen - NAi Publishers - Ludion, Rotterdam
Uitgave datum: 2001
ISBN: 90-5662-214-5

Koldeweij e.a. 2001

 

Hieronymus Bosch. New Insights Into His Life and Work (Jos Koldeweij, Bernard Vermet en Barbera van Kooij) 2001

[Museum Boijmans Van Beuningen-NAi Publishers-Ludion, Rotterdam, 2001, 216 blz.]

 

Deze bundel met negentien wetenschappelijke bijdragen, geschreven door drieëntwintig verschillende auteurs, verscheen naar aanleiding van de Bosch-tentoonstelling in Rotterdam (september-november 2001). In de inleiding bij de bundel signaleren Jos Koldeweij en Bernard Vermet dat de tentoonstelling het werk van Bosch wilde terugplaatsen in zijn cultuurhistorische context, met name in de artistieke en culturele wereld van de Lage Landen rond 1500, en meer bepaald van ’s-Hertogenbosch. Dit gebeurde onder meer aan de hand van het tentoonstellen van een groot aantal bewaard gebleven artefacten uit de late middeleeuwen. Uit dit alles blijkt dat Bosch niet alleen een briljant visionair was, maar ook een kind van zijn tijd. In zijn Bosch-publicaties heeft Dirk Bax vanaf 1949 grote nadruk gelegd op het belang van de Nederlandse taal voor een beter begrip van Bosch’ beeldenwereld. In de tentoonstelling van 2001 werd vooral visueel materiaal uit Bosch’ tijd aangedragen.

 

De negentien bijdragen van deze bundel vertegenwoordigen verschillende visies op Bosch en zijn alle gebaseerd op recent onderzoek. Ofschoon de benaderingen elkaar soms tegenspreken, hopen de samenstellers dat op deze manier een uitgebalanceerd portret van Bosch met vele facetten ontstaat. Het is weliswaar moeilijk te zeggen welke van deze benaderingen meer of minder aanspraak kunnen maken op de ‘waarheid’, maar de bedoeling is in elk geval dat zij ons een stap dichter brengen bij een stuk verleden dat we nooit meer uit de eerste hand kunnen kennen.

 

Zie verder voor een bespreking van de negentien bijdragen: Van Dijck 2001b, Vink 2001b, Aikema 2001a, Rutgers 2001, Silva Maroto 2001, Vandenbroeck 2001b, Jacobs 2001, Laemers 2001, Vandenbroeck 2001c, Renson 2001, Elsig 2001, Van Schoute e.a. 2001, Klein 2001, De Bruyn 2001c, Vervoort 2001, Van Gangelen/Ostkamp 2001, Janssen e.a. 2001, Willemsen 2001 en Vellekoop 2001.

 

[explicit]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram