Jheronimus Bosch Art Center

Toelichting recensies

Dit onderdeel van JeroenBoschPlaza biedt de gebruiker een overzicht van in principe alle boeken en artikelen die ooit over Jheronimus Bosch geschreven werden. De hoofddoelstellingen hiervan zijn: Bosch-onderzoekers en -liefhebbers helpen bij het vinden van informatie, en hen een idee geven van de inhoud van een bepaald boek of artikel wanneer dit boek of artikel geschreven is in een taal die zij niet begrijpen. Gezien de grote hoeveelheid teksten die in verband met Bosch reeds gepubliceerd werden, zou het volgende een passend motto kunnen zijn voor dit onderdeel:

Daarom, wie zich bij het lezen van zulk een grote verzameling boeken niet houdt aan orde en methode, dwaalt als het ware door een diep woud en raakt het juiste pad kwijt; hij is dan, zoals men zegt, voortdurend aan het leren maar komt nooit tot kennis.

[Hugo van Sint-Victor, Didascalicon – De studio legendi, boek 5, hoofdstuk 5, 12de eeuw]

Aangezien er geen einde lijkt te komen aan de stroom van publicaties over Bosch, is dit onderdeel noodzakelijkerwijze voortdurend IN OPBOUW. Er zijn periodes dat er meer over Bosch geschreven wordt dan zelfs God zou kunnen gelezen krijgen binnen een redelijke tijdsspanne. Bovendien is het aantal boeken en artikelen dat in het verleden reeds verscheen, immens. Walter S. Gibson verrichtte een prachtige en bewonderenswaardige taak toen hij zijn overzicht van de Bosch-literatuur tot 1983 publiceerde (zie Gibson 1983), maar het was onvermijdelijk dat sommige titels ontbraken in zijn bibliografische tour de force. Vanzelfsprekend weten en zien twee meer dan een, en tien weten en zien meer dan twee. Daarom vragen wij onze gebruikers vriendelijk om eventuele leemten (of zelfs vergissingen) in ons eigen bibliografisch overzicht te signaleren.

BELANGRIJKE NOOT: de ‘kritische passages’ van de signalementen en recensies in dit onderdeel (meestal cursief weergegeven) geven het persoonlijke standpunt van de auteur weer. Zij zijn niet bedoeld om iemand aan te vallen, te vernederen of te kwetsen, en zij impliceren niet dat de auteur het monopolie van wijsheid bezit wanneer het over Bosch gaat. Zij benaderen enkel de vaak complexe en verwarrende literatuur over Bosch vanuit één bepaald perspectief (namelijk dat van de auteur) en trachten zoveel mogelijk waardevolle argumenten te gebruiken.

PRAKTISCHE NOOT: de alfabetische ordening van de namen van de auteurs in dit onderdeel houden rekening met voorzetsels, voornaamwoorden en lidwoorden. Dit betekent concreet dat bijvoorbeeld Van Dijck moet gezocht worden onder de letter V, niet onder de letter D.

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram