Jheronimus Bosch Art Center

HALFZES (drie)

 

Halfzes (drie) = de mannelijke genitalia

 

Herman Pleij, Oefeningen in genot, Amsterdam, 2020, p. 222: ‘In een korte versvertelling van de vermaarde sprookspreker Willem van Hildegaersberch, Van den monick, bedient deze priester als biechtvader het meisje na de absolutie ook nog met ‘half sesse’. Dat is een dubbelzinnigheid door het tijdstip van het avondgebed (de vespers) te halveren tot de drie onderdelen die haar compleet zullen verzoenen: zijn geslachtsapparaat.’

 

Hildegaersberch ed. 1981 (circa 1400)

  • 179 (nr. 85, vers 59). De boerde ‘Vanden monick’. Een monnik heeft seks met een meisje: Entie broeder diende hoir mit half sesse. De context (verzen 55-65) is duidelijk erotisch. Hetzelfde in Lodder ed. 2002: 188 (vers 59).

Testament Rhetoricael III ed. 1980 (1561)

  • 69 (fol. 353v, verzen 25-28). Rederijkerslyriek, een epigram. De man die heeft ghebreken zom onbequame / maer de vrauwe onvulmaect es (in tcluchtich spreken) / want inde rechte middle van hueren lichaeme / certeynlick drie principale sticken ghebreken.

 

[explicit 13 mei 2024 – Eric De Bruyn]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram