Jheronimus Bosch Art Center

1 Madeliefje = Maria

 

De Roovere ed. 1955 (vóór 1482)

 • 191 (vers 40). Vroed ABC-dicht. Kersoude Kestenheydts Korporael.

Stijevoort I ed. 1929 (1524)

 • 285 (refrein 133, vers 26). Vroed rederijkersrefrein, Marialof. Lof Suuer kerssouwe vol duechden binnen.

Prieelken der Gheestelyker Wellusten ed. 1927 (1587)

 • 46 (strofe 5, vers 1). Geestelijke lyriek. Maria wordt genoemd zuyver kersouwe.

 

2 Madeliefje = positieve dingen, deugden

 

Jhesus collacien ed. 1962 (1480?)

 • 159 (10de preek). Prekenbundel. In augustus moeten de zusters elke dag een krans van matelieven maken = Christus wordt in de hemel 31 maal door Zijn Vader omhelsd en krijgt telkens een gebod in verband met Zijn menswording.
 • 218 (27ste preek, preek van de H. Geest, regels 5-9). Prekenbundel. Gouden madelieven = werken van gehoorzaamheid in het klooster.

 

3 Madeliefje = mooi en/of geliefd en/of gerespecteerd meisje (geldt ook voor vrouwelijke allegorische personages)

 

Triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen ed. 1996 (1514)

 • 260 (vers 13). Kledingallegorie. Dat men mach vinden voer die edel kersouwe [= edeldame].

Broeder Russche ed. 1950 (circa 1520)

 • 6. Prozaroman. Broeder Russche spreekt een hoertje aan: Weest gegruet schoon suuerder kerssouwen.

Stijevoort I ed. 1929 (1524)

 • 120 (refrein 62, vers 35). Amoureus rederijkersrefrein, liefdesklacht. Byder kershouwen heb icse verheuen.

Stijevoort II ed. 1930 (1524)

 • 184 (refrein 225, vers 28). Amoureus rederijkersrefrein, liefdesklacht. Wachten soude elc syn liefste kersouwe.
 • 185 (refrein 226, verzen 3-4). Amoureus rederijkersrefrein, liefdesklacht. Het schijnen al draken die ic aenschouwe / sonder een kersouwe die wast int lant.
 • 186 (refrein 226, vers 34). Amoureus rederijkersrefrein, liefdesklacht. O princesse kersouwe verheuen.

Spiegel der Minnen ed. 1913 (XVIa)

 • 209 (vers 5917). Rederijkersspel. De neef tot Katherina: reyn kersouwe.

Doesborch II ed. 1940 (1528-30)

 • 42 (refrein 26, vers 28). Amoureus rederijkersrefrein. Wachten soude elc sijn liefste kerssouwe. Zie ook Stijevoort II ed. 1930: 184.
 • 71 (refrein 29, vers 39). Amoureus rederijkersrefrein. Dat ic beminne bouen alle kerssouwen.
 • 89 (refrein 44, vers 7). Amoureus rederijkersrefrein. Hoe sal ic kerssouwe yemant dus ongeleert raen.
 • 90 (refrein 44, vers 38). Amoureus rederijkersrefrein. Die simpelste, deedelste sidi suete kerssouwe.
 • 94 (refrein 47, vers 67). Amoureus rederijkersrefrein. Eewelijc na v kerssouwe hercke.
 • 101 (refrein 51, vers 35). Amoureus rederijkersrefrein. Mer bider kerssouwen heb icse verheuen.
 • 126 (refrein 68, vers 27). Amoureus rederijkersrefrein. Amoreus int schouwen bouen alle kerssouwen.
 • 137 (refrein 75, vers 25). Amoureus rederijkersrefrein. Gheminde kerssouwe mijns sins behaghen.
 • 145 (refrein 79, vers 11). Amoureus rederijkersrefrein. De ‘ik’ slaagt er niet in tontgane den strick der reynder kersouwe.

Cristenkercke ed. 1921 (1541)

 • 30 (vers 719). Rederijkersspel. Segt mijn kersouwe dit woordt van trouwe.
 • 48 (vers 1161). Selfs Goetduncken tot Vprecht Simpel Gheloven: O, mijn suuer kersouwe.

sMenschen Sin en Verganckelijcke Schoonheit ed. 1967 (1546)

 • 131 (vers 325). Rederijkersspel. sMenschen Sin over Verganckelijcke Schoonheit: Helpt mij nu an die sûete kersouwe.
 • 138 (vers 414). Een sinneke tot Verganckelijcke Schoonheit: O schone kersouwe, ic weet u wat fraijs.

Vreese des Heeren en Wijsheyt ed. 1968 (circa 1550)

 • 366 (vers 9). Rederijkersspel. O Wijsheijt, pleysant bouen alle kerssouwen.
 • 375 (vers 281). Goetwillich Herte tot Gerechticheyt: Soo en ben ick niet, o edel kerssouwe.

Sint Jans onthoofdinghe ed. 1996 (vóór 1552)

 • 86 (vers 508). Rederijkersspel. De knappe dochter van Herodias wordt genoemd suyver karsouwe.

Catechismus der minne ed. 1989 (1564)

 • 24 (vers 204). Ars amandi. Segt my, oft ghy mindet een schoone kersouwe.

Reyne Maecxsele ed. 1906 (1571-83)

 • 9 (vers 137). Rederijkersspel. Vleesschelickheyt tot haar collega-vriendin tReyne Maecxsele: O Treyn Maxsele ghespelnede reyn kersauwe.

Amoreuse Liedekens ed. 1984 (circa 1600)

 • 178 (strofe 4, vers 5). Amoureus liedje. Ick sal ghetrou o schoon Kersouw zijn.
 • 183 (strofe 4, vers 7). Amoureus liedje. O Edel Kerssou.
 • 196 (strofe 3, vers 8). Amoureus liedje. Dan u schoone Kerssou.
 • 201 (strofe 1, vers 4). Amoureus liedje. Want een schoone Kerssouwe.
 • 204 (strofe 1, vers 10). Amoureus liedje. Om u Kerssou.
 • 206 (strofe 1, vers 8). Amoureus liedje. Aen die schoone Karssou.

 

4 Madeliefje // liefde en erotiek

 

Mars en Venus ed. 1991 (1551)

 • 254 (verzen 356-357). Rederijkersspel. Mars over zijn verliefdheid op Venus: So ontpluijcket therte als een kersouwe / Daer tfundament der minnen coomt in ghereesen. Madelief // verliefd hart.

 

[explicit 29 januari 2017]

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram