Jheronimus Bosch Art Center
(+31) (0)73 612 68 90

Schenk 1946

Tussen duivelgeloof en beeldenstorm: een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam

Schenk, V.W.D.

Genre: Non-fictie, kunstgeschiedenis

Aantal pagina's: 140

Uitgever: G.A. van oorschot, Amsterdam

Uitgave datum: 1946

 

Schenk 1946

 

Tussen duivelgeloof en beeldenstorm: een studie over Jeroen Bosch en Erasmus van Rotterdam (V.W.D. Schenk) 1946

[G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1946, 140 blz.]

[Ook vermeld in Gibson 1983: 142-143 (G49)]

 

De Nederlandse psychiater Victor Schenk onderneemt hier een poging om een psychologisch portret van Bosch te schilderen. Volgens hem staat het wel vast dat Bosch zelf niet geloofde in zijn duivels en dat hij een sarcastische spotter was. Op het (vermoedelijke) Bosch-portret in het Recueil d’Arras past hij dan de typologie van Kretschmer toe om tot de conclusie te komen dat Bosch een ‘pycnische lichaamsbouw met asthenische inslag’ had.

 

Ofschoon Schenk zelf waarschuwt dat de grootste voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies uit deze schaarse gegevens, stelt hij toch dat Jeroen een sombere, wat sarcastische man moet geweest zijn, met soms manische, vaak dwangneurotische trekken, godsdienstig, diep religieus, geneigd tot moraliseren, met een sterk verinnerlijkt gevoel voor en besef van het zondige in de mens. Schenk legt ook nadruk op het gegeven dat Jeroen zeker niet psychotisch was.

 

[explicit]

 

searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram