Jheronimus Bosch Art Center

Literaire bronnen

Toelichting literaire bronnen

Menschwerdinge Christi

Reynier vanden Putte

Middelnederlandse boerden

Anoniem (grotendeels)

Mijn beghin ende voortghanck, Dat ander boecxken van

Alijt Bake

Minnen loep, Der

Dirc Potter

Mirakelen van Onse Lieve Vrouwe tot Shertogenbosch

Anoniem

Mont toe, borse toe

Cornelis Crul

Morias Enkomion, id est, Stultitiae laus / Epistola ad Martinum Dorpium

Desiderius Erasmus

Van Narcissus ende Echo

Colijn Keyart

Natura animalium, De [Over de aard der dieren]

Claudius Aelianus

Navolghinghe ons Heren Jhesu Cristi, Vander

Thomas à Kempis
searchclosebarssort-desc linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram